Контакти

ДГ No. 99 “Брезичка”

Ние се намираме в гр. София, кв. Бели Брези, ул. Битоля No. 27.

Можете да стигнете до нас с трамвай No. 7, спирка “Гоце Делчев”.

тел. 02/ 858 50 37,   02/ 859 01 12

 

E-mail:

brezichka99@abv.bg

info-2209855@edg.mon.bg

 

Зав. АТС – Ралица Бръдянова: 0888 820 510

Домакин – Росица Христова: 0888 820 170

Специализирана юридическа помощ: адв. Елена Иванова Златева

 

Телефон на мед. сестри:

  • Калина Малинкова – 0888 820 367
  • Калинка Атанасова – 0888 820 592