Новини

“Брезичка” на очакванията
“Брезичка” на очакванията
Документи
Учител на годината
Учител на годината

Г-жа Розалина Парашкевова бе отличена за “Учител на годината” за 2019 г.  в 12-тия национален конкурс на СБУ, направление “Предучилищно възпитание и подготовка”.

Програма “Еразъм+”
Програма “Еразъм+”

Проектното предложение “Сред природата – аз знам, аз мога, аз съм здрав!”, с което Детска градина № 99 “Брезичка” кандидатства беше одобрено!