Учител на годината

Г-жа Розалина Парашкевова бе отличена за “Учител на годината” за 2019 г.  в 12-тия национален конкурс на СБУ, направление “Предучилищно възпитание и подготовка”.