Учители

E-mail на групата: levkova_nikolova@abv.bg

Старши учител Лилия Левкова – 0876622330

Учител Соня Хаджиева – 0877838909

Помощник-възпитател: Емилия Каталска