Четвърта група, филиал бл.6

E-mail на групатаbl.6@abv.bg

Старши учител Мая Нецова, телефон за връзка: 0888 820 757

Учител Атидже Али, телефон за връзка: 0888 820 584