Първа група, централа

E – mail на групата: krasi_slavka@abv.bg


Учител Лидия, телефон за връзка: 0888 820 712

Учител Гинка Георгиева, телефон за връзка: 0888 820 751

Помощник-възпитател: Виолета Мицова