Четвърта група, филиал бл. 23

E-mail на групата: bl.231@abv.bg

Учител , телефон за връзка: 0888 820 841

Учител Галя Каменова, телефон за връзка: 0888 820 843