Първа група, бл.31

E-mail на групата: bl.31@abv.bg

Старши учител Веселина Кирева, телефон за връзка: 0888 820 721

Учител Росислава Янчева, Телефон за връзка: 0888 820 864