Промяна на таксите за детската градина

Уважаеми родители,

 

уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022г. Заплащат се само таксите за допълнителни дейности на каса в детската градина.

 

Напомняме Ви, че таксите за месец март се дължат до 10 април 2022г.