Информация за таксите

Уважаеми родители!

В отговор на Ваши запитвания Ви предоставяме следната информация:


Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и невъзможността да се заплатят таксите за детска градина на място, Ви предоставяме възможност да заплатите същите по банков път.

Тези от Вас, които не са заплатили таксата за детската градина за месец февруари, може да го направят по следния начин: 


Сумата на таксата за м. февруари  можете да проверите на добре известния Ви сайт  www.roditel.eu
В сайта срещу името на детето, освен точната сума, която дължите е посочена и банковата сметка на детската градина.
Когато заплащате таксата по банков път е важно стриктно да изписвате и превеждате сумата към детското заведение с точност, за да не се получава по-малка сума или надплатена такава.
Другото много важно нещо е в платежния документ, да се изписват трите имена на детето и групата.

Срокът за заплащане на таксите се  удължава.


Ако имате въпроси се обръщайте към Зав. АТС Ралица Бръдянова на тел.: 0888820510,  ел .поща: brezichka99@abv.bg

И Росица Христова  на тел.:  0888820170


Внимание! Таксите за допълнителните дейности не се заплащат по тази банкова сметка! 


Бъдете здрави!