Иновации

1. Учителите осъществяват образователно-възпитателната работа в групата си на проектен принцип.

2. В Детската градина се разработват самостоятелни вътрешни проекти:

– „Моят дом е Земята“;

– „Брезичка диша“;

– „Здравословен вторник“.

3. В детската градина приоритетно се работи за развитието на физическата дееспособност, двигателната активност и спорт в планината:

– ски училище – ежемесечно през зимните месеци;

– детско планинско училище – през различни сезони;

– едноседмичен лагер в Гюлечица.

4. Стена за катерене за деца от 3 до 7 г.

5. Изучаване на два чужди езика – английски и руски език.

6. Даваме възможност за изява на детските таланти в областта на изобразителните и музикални изкуства. Представяне на децата и творбите им на национални и международни форуми:

– Аполония;

– Празници на изкуствата в Пловдив;

– Празници на изкуствата в Русе;

– Участие в изложби и конкурси за детски рисунки.

7. Изнасяне на обучението на децата извън детското заведение в галерии, библиотеки, музеи.

8. Споделяне на опит от учители за учители – открити квалификационни практики от учители за учители.