Златни правила за учители и родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ РАБОТЕЩИТЕ ВЕЧЕ 11 ГОДИНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  РОДИТЕЛИ – УЧИТЕЛИ.

ТЕ НИ ПОМAГАТ ДА ИМАМЕ ПРЕКРАСНИ И УСМИХНАТИ ДНИ.

 

АКО ИМАТЕ НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МОЛЯ СПОДЕЛЕТЕ ГИ НА E-MAIL: brezichka99@abv.bg

 1. Всеки родител е длъжен да се държи с необходимото уважение към учителя.
 2. Всеки родител е длъжен да разговаря със спокоен тон с учителя на детето си.
 3. Всеки родител е длъжен при възникване на проблем с детето му да заяви желание за среща и разговор с учителя.
 4. Всеки родител е длъжен да пази авторитета на учителя пред детето си.
 5. Всеки родител е длъжен да спазва правилника за вътрешния ред в ДГ 99 “Брезичка”.
 6. Всеки родител има право на информация относно развитието на детето в детската градина.
 1. Всеки учител е длъжен да се държи с необходимото уважение към родителя.
 2. Всеки учител е длъжен да разговаря със спокоен тон с родителя на детето.
 3. Всеки учител е длъжен при възникване на проблем с детето да заяви желание за среща и разговор с родителя.
 4. Всеки учител е длъжен да пази авторитета на родителя пред детето.
 5. Всеки учител е длъжен да спазва правилника за вътрешния ред в ДГ 99 “Брезичка”.
 6. Всеки учител е длъжен да информира родителя за развитието на детето му.