Заповед за избор на заявител по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”